• Godziny pracy sekretariatu

  Godziny pracy sekretariatu

  Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

  uprzejmie informujemy, że od 1 lipca sekretariat szkoły pracuje w godzinach 7:00 - 15:00.

 • Wakacje

  Wakacje

  Szanowni Państwo,  

  zakończenie roku szkolnego to święto w kalendarzu szkolnym, które zwyczajowo obchodzimy wspólnie. W tym roku  odbyło  się mniej uroczyście, ale z przekonaniem, że zasłużyliśmy na wakacyjny odpoczynek. Wszyscy musieliśmy uczyć się nowego, innego nauczania - zdalnego, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, ale też Wy rodzice.

  Serdecznie Państwu dziękujemy za współpracę, cierpliwość, zrozumienie i codzienną ciężką pracę, szczególnie w czasie ostatnich trzech miesięcy.

  Dziękujemy Radzie Rodziców za całoroczną owocną pracę na rzecz naszych uczniów.

  Z okazji rozpoczynających się wakacji życzymy Wszystkim dużo słońca, radości i bezpiecznego wypoczynku, abyśmy wszyscy spotkali się we wrześniu pełni zapału oraz gotowi do podejmowania nowych wyzwań i – co najważniejsze – w szkole!

  Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

 • Bezpieczne wakacje

  Bezpieczne wakacje

  W okresie wakacyjnym część dzieci wyjedzie na kolonie, czy obozy, a część pozostanie w domach. Mając na uwadze dobro przedstawiamy kilka rad, które mogą ochronić przed nieprzyjemnymi wakacyjnymi sytuacjami.

   

  • Rozważnie korzystajcie ze wszystkich przyjemności, jakich dostarczają wakacje!

  • Zawsze informujcie swoich rodziców o tym - gdzie i z kim przebywacie!

  • Na zabawy wybierajcie jedynie bezpieczne miejsca – z dala od jezdni, torów kolejowych, wykopów...

  • Jeżdżąc na rowerze, rolkach, hulajnodze czy desce – nie traktujcie jezdni jak placu zabaw!

  • Kąpcie się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych – strzeżonych kąpieliskach pod opieką ratowników lub osób dorosłych !

  • Bądźcie ostrożni wobec zwierząt – nawet najbardziej łagodne bywają niebezpieczne!

  • Nie korzystajcie z propozycji przejażdżki lub spaceru z nieznajomym!

  • Pozostając samodzielnie w mieszkaniu – ostrożnie obchodźcie się z urządzeniami elektrycznymi i gazowymi!

  • Nigdy nie bawcie się ogniem – ogniska rozpalajcie w miejscach wyznaczonych, zawsze w obecności osób dorosłych!

  • Zawsze mówcie "NIE" gdy nie zgadzacie się z szalonymi pomysłami i propozycjami swoich kolegów!

  • Uczestnicząc w pracach polowych – zachowajcie szczególną ostrożność nie dotykajcie maszyn i urządzeń będących w ruchu i pod napięciem!

  • Zawsze dbajcie o środowisko naturalne - nie niszczcie i nie zaśmiecajcie otoczenia, w którym przebywacie!

  • Zawsze pamiętajcie, że pewność siebie i lekkomyślność nie wróżą nic dobrego!

  Zarówno kiedy poczujemy się zagrożeni, jak i w razie popełniania przestępstwa, nie wahajmy się zwrócić o pomoc. Taki przypadek należy zgłosić znajdującemu się w pobliżu policjantowi, do najbliższej jednostki Policji lub telefonicznie pod numer 997 lub 112.

  Materiały pochodzą ze źródła: www.policja.pl 

 • Zgłoszenie dziecka do świetlicy na rok szkolny 2020/2021

  Zgłoszenie dziecka do świetlicy na rok szkolny 2020/2021

  Rodzice, którzy chcą, aby dziecko uczęszczało do świetlicy w roku szkolnym 2020/2021 proszeni są o wypełnienie karty zgłoszenia i złożenie w sekretariacie szkoły (poprzez maila, skrzynkę pocztową).

  Karta_zgloszenia_na_swietlice(7).pdf​​​​​​​ • Zakończenie roku szkolnego - 26 czerwca 2020r.

  Zakończenie roku szkolnego - 26 czerwca 2020r.

  Szanowni Państwo,

  Rada Pedagogiczna i Dyrektor Szkoły uzgodnili, że w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo w tym roku szkolnym nie będzie uroczystego wręczenia świadectw i nagród. Świadectwa, nagrody i dyplomy będą wydawane przez wychowawców lub nauczycieli na zewnątrz szkoły – przed wejściem głównym oraz przed wejściem od strony boiska.

  W czasie wydawania i odbioru świadectw wszyscy są zobowiązani do przestrzegania następujących zasad reżimu sanitarnego:

  1. Każdy uczeń, rodzic, nauczyciel i pracownik na terenie szkoły musi mieć zakryte usta i nos (maseczką lub przyłbicą) oraz rękawiczki na dłoniach.
  2. Każdy uczeń, rodzic, nauczyciel i pracownik musi zachować odstęp społeczny (1 - 2 m) od innych osób.
  3. Z uczniem klasy 1-3 może wejść na teren szkoły tylko jeden z rodziców.
  4. Uczniowie z klas 4-8 wchodzą na teren szkoły bez rodziców i innych osób.
  5. Przy wejściu na teren szkoły będą dyżurowali pracownicy obsługi, którzy będą nadzorowali ruch osób wchodzących i wychodzących ze szkoły.
  6. Bardzo prosimy nie przynosić i nie wręczać wychowawcom i nauczycielom kwiatów, itp.. Najważniejsze dla nas będzie przestrzeganie powyższych zasad oraz radość, którą zobaczymy w oczach naszych uczniów.

  Harmonogram odbioru świadectw:

              Klasa I a – godz.10:15 – 10:45 wejście od strony boiska

              Klasa I b – godz. 11:00 – 11:30 wejście od strony boiska

              Klasa I c – godz. 11:45 – 12:15 – wejście od strony boiska

              Klasa II a – godz. 8:45 – 9:15 – wejście od strony boiska

              Klasa II b – godz. 9:30 – 10:00 – wejście od strony boiska

              Klasa III a – godz. 8:00 – 8:30 – wejście od strony boiska

   

              Klasa IV a – godz. 12:30 – 13:00 – wejście główne

              Klasa V a – godz. 11:00 – 11:30 – wejście główne

              Klasa V b – godz. 11:45 – 12:15 – wejście główne

              Klasa VI a – godz. 10:15 – 10:45 – wejście główne

              Klasa VII a – godz. 9:30 – 10:00 – wejście główne

              Klasa VIII a – godz. 8:00 – 9:15 – wejście główne

  Dyrektor szkoły

  Rada Pedagogiczna

   

 • Godziny pracy biblioteki szkolnej

  Godziny pracy biblioteki szkolnej

  Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

  prosimy o zwrot podręczników i lektur szkolnych do biblioteki szkolnej w godzinach:

  poniedziałek 9:00 - 13:00

  wtorek 15:00 - 18:00

  środa 9:00 - 13:00

  czwartek 9:00 - 13:00

  piątek 9:00 - 13:00

   

 • Rekord ,,Góry Grosza"

  Rekord ,,Góry Grosza"

  Towarzystwo Nasz Dom wraz ze swoimi podopiecznymi  podziękowało naszej szkole za aktywny udział w tegorocznej  20 już edycji akcji "Góra Grosza". Jej celem było  zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną.
  Zebrane środki przeznaczone zostaną m. in. na remonty i doposażenia infrastruktury placówek i ośrodków dla dzieci i młodzieży, pomoc specjalistyczną  (np. pomoc medyczną, rehabilitację i terapię), programy i staże dla młodzieży, edukację dzieci i opiekunów, wypoczynek dla dzieci i młodzieży, rozwój rodzinnej pieczy zastępczej.      W tym roku w całym kraju   udało się zebrać kwotę 2  433 058, 75 zł. Ostateczny wynik zostanie podany po dokładnym przeliczeniu wszystkich monet przez Pocztę Polską.  
  Serdecznie dziękujemy  za udział w akcji.  

 • Program sytpendialny ,,Klasa"

  Program sytpendialny ,,Klasa"

  Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

  „Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji, umożliwiający zdolnym absolwentom szkół podstawowych, pochodzących z mniejszych miejscowości oraz będących w trudnej sytuacji finansowej, naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich w Polsce: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni.

  Od 2003 roku program pomógł blisko 770 absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów z 350 miejscowości na terenie całego kraju, inwestując w ich edukację 22 mln złotych. Absolwenci „Klasy” ze 100% skutecznością zdają matury i dostają się na uczelnie wyższe.

  Uczestnicy programu otrzymują pełne wsparcie finansowe w trakcie 4-letniej nauki w liceum (w tym pobyt w internacie, wyżywienie, podręczniki, comiesięczne kieszonkowe, udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych) oraz stypendium finansowe na I roku studiów. Ponadto Fundacja oferuje udział w integracyjnym obozie językowym (przed rozpoczęciem nauki w liceum) oraz letnim obozie stypendystów (już w trakcie trwania nauki). Uczestnicy znajdują się też pod stałą opieką wychowawcy i pedagogów.

  Program „Klasa” jest skierowany do uczniów ósmych klas szkół podstawowych, którzy:

  • pochodzą z miejscowości i wsi do 100 000 mieszkańców,
  • znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (dochód nieprzekraczający 1 200 zł na osobę w rodzinie),
  • dobrze się uczą (średnia po I semestrze ósmej klasy podstawowej powyżej 4,5),
  • mają ponadprzeciętną motywację i lubią pomagać innym,
  • otrzymają rekomendację dyrektora szkoły lub wychowawcy.

  Sytuacja epidemiczna uniemożliwiła nam dotarcie do zdolnych, potrzebujących wsparcia uczniów kończących szkoły podstawowe z informacją o naszym programie. Rekrutacja trwa tylko do 30 czerwca 2020 roku.

  Formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji: https://www.bnpparibas.pl/fundacja.

  W razie pytań zachęcamy kontaktu przez skrzynkę klasa@bnpparibas.pl. lub pod nr telefonu +48 22 56 21 902.

 • Recyklingowy Dinozaur

  Recyklingowy Dinozaur

  Prehistoryczne zwierzęta wykonane z materiałów, którym autor pracy nadaje ,,drugie życie", tak najogólniej można podsumować  świetlicowy konkurs na recyklingowego dinozaura.

  Komisja konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców

  I miejsce Klaudia Zalewska kl.7A

  II miejsce Adrian Wrona kl.1C

  III miejsce Borys Dmochowski kl.1C

  Zwycięzcom gratulujemy ! ! !

  Nagrody czekają zostaną rozdane na koniec roku szkolnego jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna.

   

 • Kochani Ósmoklasiści,

  Kochani Ósmoklasiści,

  w imieniu całej społeczności naszej szkoły życzę Wam pytań i zadań, na które znacie odpowiedzi, trafnych rozwiązań i osiągnięcia najwyższych wyników na miarę swoich możliwości. 

  Powodzenia na egzaminach oraz radości w sercu.

  Dyrektor szkoły

 • Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

  Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

  Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

  Z informacją  zawierającą terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych można zapoznać sie na stronie:

  https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

   

   

 • HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

  HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

   

   Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany w terminie głównym :

  1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

   2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

   3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

   

  W terminie dodatkowym:

  1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

   2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

   3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

   

  Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty - do 31 lipca 2020 r.

  Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym -  do 31 lipca 2020 r.

   

 • Komunikat skierowany do uczniów klas 8

  Komunikat skierowany do uczniów klas 8

  Drodzy ósmoklasiści zapoznajcie się z wytycznymi dotyczącymi organizowania oraz przeprowadzania egzaminu w okresie pandemii COVID – 19, a w szczególności środków ochrony osobistej zdających, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa.

 • Zwroty podręczników

  Zwroty podręczników

   

  Od 19 czerwca  zapraszam do dokonywania zwrotu podręczników  szkolnych.  W bieżącym roku szkolnym w związku z epidemią i ograniczeniami korzystania z  księgozbioru, odbiór książek i podręczników  odbywać się będzie w oparciu o  rekomendacje i wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Biblioteki Narodowej.

  Wszystkie książki i podręczniki wypożyczone z biblioteki szkolnej muszą przejść okres kwarantanny. Dla książek (okładka foliowa) i  płyt (okładka plastikowa) okres kwarantanny wynosi 72 godziny (trzy doby – okres aktywności wirusa na powierzchni foliowej i  plastikowej), dla książek z okładką papierową okres kwarantanny wynosi 24 godziny (tektura i papier – wirus jest aktywny do 24 godzin).

   

  W związku z tym proszę o zwrot kompletów podręczników zapakowanych  w reklamówkach. Należy je  opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa. Książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez bibliotekarza.

  Przypominam o konieczności: usunięcia foliowych okładek, zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenia uwagi na czystość i estetykę książki (wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).

  Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do odkupienia podręcznika,  o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

  Podręczników nie oddają uczniowie  klas: 1a, 1b,1c oraz 4a.

  Biblioteka szkolna czynna jest codziennie w godz. 9.00 – 12.00.

   

  Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa!

  Podczas zwrotu książek nie zapominajmy o:

  - zachowaniu dystansu społecznego - 2 metrów odstępu,

  - obowiązku zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki.

   

  Dorota Wójtowicz – nauczyciel bibliotekarz

 • Konsultacje dla klas I - VIII

  Konsultacje dla klas I - VIII

  Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

  od 1 czerwca 2020r. będą odbywały się konsultacje dla klasy IV - VIII oraz dla uczniów klas I - III, podczas których uczniowie mogą spotkać się z nauczycielami na terenie szkoły i omówić realizowany w okresie zdalnego nauczania materiał oraz poprawić otrzymane oceny.

  Konsultacje będą odbywały się zgodnie z zachowaniem reżimu sanitarnego, dlatego prosimy o umówienie się z nauczycielem poprzez zgłoszenie swojej obecności przy pomocy dziennika elektonicznego.

  Poniżej zamieszczamy harmonogram konsultacji.

 • Dni wolne w czerwcu

  Dni wolne w czerwcu

  W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych informuję, że odwołane w naszej szkole dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I – VII, przewidziane na dni 21, 22, 23 kwietnia 2020 r., zostają przeniesione na dni 16, 17, 18 czerwca 2020 r.

  W dniach 16, 17, 18 czerwca 2020 r. zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 kwietnia 2020 r. odbędą się egzaminy ósmoklasisty:

  • język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
  • język angielski  – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

  W dniach 16, 17, 18 czerwca w godzinach 7:00 - 17:30 świetlica pełni dyżur.

  Jednocześnie przypominam, że dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

  dyrektor szkoły

  Katarzyna Tomporowska

 • Kształcenie na odległość do 26 czerwca

  Kształcenie na odległość do 26 czerwca

  Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej trwa nadal stan epidemii związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wobec utrzymującej się liczby zachorowań, wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży, w związku z tym kształcenie na odległość zostało przedłużone do 26 czerwca 2020r.

 • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

  Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

  Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

  na kanale You Tube zostało założone wydarzenie, podczas którego trenerzy firmy VULCAN Sp. z o. o. przeprowadzą pokaz obsługi systemu naborowego dla kandydatów szkół ponadpodstawowych. W załączeniu przesyłam instrukcję z linkami, oraz harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej.

 • Zajęcia z animatorem sportu

  Serdecznie zapraszamy na zajęcia z animatorem sportu p. Martą Lach, które odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 - 18:00

 • Dzień Dziecka

  Dzień Dziecka

  Z okazji Dnia Dziecka życzymy wszystkim, zarówno malutkim dzieciom, tym nieco starszym, jak i dorosłym, którzy wszak zawsze będą dziećmi dla swoich rodziców, aby ten dzień był wyjątkowy. 

   

  Małe rączki potrafią ulepić kwiatek z plasteliny.

  Narysują słońce roześmiane.

  Zbudują domek z klocków.

  Małe rączki potrafią napisać mama,

  i przynoszą mi jabłko czerwone,

  ocierają łzy

  i splatają się tuż nad szyją.

  W małych rączkach mieści się cała miłość.

  Drogie dzieci naszym marzeniem jest, aby uśmiechy nigdy nie schodziły z Waszych ślicznych buziek, a Wasze kochane serduszka zawsze były przepełnione radością! 

   

  pracownicy szkoły

   

strona:

Aktualności

Kontakt

 • sekretariat@sp2chotomow.pl


  Szkoła Podstawowa nr 2
  im.Orła Białego
  ul. Partyzantów 23
  05-123 Chotomów


 • 22 782 50 11,
  22 782 58 53,
  22 782 51 44


Galeria zdjęć