• Biblioteczne ślubowanie

   Biblioteczne ślubowanie

   22 października 2021 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste Pasowanie na Czytelnika Biblioteki Szkolnej uczniów klas I. Dla pierwszoklasistów  nadszedł kolejny ważny dzień, stali się prawdziwymi czytelnikami  Szkolnej Biblioteki.

   Specjalnie na tę okazję starsze koleżanki przygotowały przedstawienie, które przypomniało bohaterów ulubionych baśni i bajek. Bibliotekę odwiedzili: Czerwony Kapturek, Kopciuszek, Jaś i Małgosia.  Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy w obecności Pani Dyrektor złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika.

   My uczniowie pierwszej klasy
   Tobie książko przyrzekamy
   Że szanować Cię będziemy
   Krzywdy zrobić Ci nie damy.


   Obowiązków czytelnika
   Przestrzegać będziemy pilnie
   I z Twych rad i z Twych mądrości
   Od dziś korzystać usilnie.

   Nowi czytelnicy  otrzymali pamiątkowe zakładki, które będą im przypominały o tym uroczystym wydarzeniu. Potem wszyscy zostali zaproszeni do częstego odwiedzania biblioteki i korzystania z jej zbiorów

  • Zdrowo i kolorowo

   Zdrowo i kolorowo

   W tym tygodniu uczniowie klasy 2b,  przekonali się, że edukacja to także smakowita przygoda.

   Podczas zajęć na temat zdrowego odżywiania uczniowie samodzielnie zrobili pyszne, zdrowe i kolorowe kanapki dla siebie, które nie tylko pięknie wyglądały ale i smakowały.

   Następnie efekty edukacji znikały w mgnieniu oka, zjedzone przez właścicieli.

  • Nabór na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR

   Nabór na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR

   Szanowni Państwo,

   w związku z uruchomionym naborem do projektu „Granty PPGR”, którego celem jest wyeliminowanie ograniczeń związanych z dostępem do Internetu i sprzętu komputerowego, zachęcamy mieszkańców Gminy Jabłonna do złożenia dokumentacji aplikacyjnej do ww. projektu. Wsparcie przeznaczone jest dla rodzin popegeerowskich, dla dzieci oraz wnuków byłych pracowników PGR.

   W ramach dofinansowania można otrzymać:

   • Sprzęt komputerowy (komputer stacjonarny, laptop, tablet) z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem
   • Usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu

   Prawidłowo wypełnione oraz czytelnie podpisane dokumenty (oświadczenie, wniosek oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych) można składać poprzez skrzynkę podawczą w Urzędzie Gminy Jabłonna, czynną cała dobę, w Kancelarii Urzędu Gminy Jabłonna oraz w sekretariatach szkół na terenie Gminy Jabłonna w terminie do 2 listopada 2021 r.

   UWAGA! Komplet dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „GRANTY PPGR”

   Zakupiony sprzęt komputerowy będzie przekazywany na podstawie umowy użyczenia z uwzględnieniem następujących warunków:

   • Uczestnik projektu/rodzic wyrazi zgodę na odpowiedzialność materialną za utratę laptopa bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją,
   • Uczestnik projektu/rodzic zobowiąże się do każdorazowego okazania sprzętu do oględzin  pracownikowi Urzędu Gminy Jabłonna w okresie monitorowania utrzymania efektów projektu (2 lata)

   Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr 

  • Konkurs ,,Dyniowe wariacje"

   Konkurs ,,Dyniowe wariacje"

   Drodzy Uczniowie,

   świetlica szkolna serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie  „Dyniowe wariacje”.

   Do wzięcia udziału w konkursie wystarczy:

   1. Zakupić dynię
   2. Uruchomić wyobraźnię
   3. Ozdobić ją według własnego pomysłu
   4. Podpisać imieniem, nazwiskiem oraz klasą
   5. Przynieść na świetlicę szkolną 26.10.2021

   Serdecznie zapraszamy do udziału.

    

  • #MojaNiepodległa PIĘKNA OJCZYZNA

   #MojaNiepodległa PIĘKNA OJCZYZNA

   Drodzy Uczniowie,

   przypominamy, że jeszcze do 2 listopada br. można zgłaszać prace w konkursie plastycznym dla dzieci ”.

   Konkurs, który  zorganizowany został w ramach obchodów 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ma zachęcić najmłodszych mieszkańców Gminy Jabłonna do włączenia się w świętowanie 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

   Celem konkursu jest propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, zachęcenie do odkrywania historii i walorów miejsc, w których mieszkamy, promowanie patriotyzmu lokalnego oraz przybliżenie piękna i bogactwa ziemi ojczystej.

   Praca konkursowa to ilustracja obrazująca temat „#MojaNiepodległa Piękna Ojczyzna". Interpretacja tematu jest dowolna, jednak wartością dodaną będą elementy nawiązujące do walorów i historii Gminy Jabłonna. Praca wykonana w dowolnej technice plastycznej na płaszczyźnie. Format prac A4 lub A3.

   Powołana przez Wójta Gminy Jabłonna komisja konkursowa, spośród złożonych prac, wybierze laureatów konkursu w trzech kategoriach wiekowych: 6-9 lat, 10-13 lat, 14-16 lat. Efektem końcowym będzie prezentacja nagrodzonych prac na wystawie zorganizowanej w ramach gminnych obchodów 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, stronie internetowej i mediach społeczności.

   Do pracy należy załączyć wypełnione oświadczenia (zał. nr 1) oraz metryczkę pracy (zał. nr 2).

   Prace można dostarczyć do sekretariatu szkoły do 29 listopada do godz. 10:00.

    

  • Dzień drzewa

   Dzień drzewa

   10 października obchodzony był Dzień Drzewa, którego celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

   Uczniowie klasy 3C również pamiętali o tym święcie. Przygotowali z tej okazji gazetkę „Drzewo w czterech porach roku”,  z której możemy się dowiedzieć co dają nam drzewa. Na zajęciach przyrodniczych bliżej przyjrzeli się drzewom liściastym. Każdy z nich  wykonał kartkę do klasowego zielnika i przedstawił informacje i ciekawostki  o wybranym drzewie. W ramach zajęć plastycznych wykonaliśmy liście z masy solnej. Nie mogliśmy też zapomnieć o odwiedzinach naszego drzewka, które posadziliśmy 2 lata temu w pobliżu szkoły. Z przyjemnością obserwujemy jak rośnie.

   PAMIĘTAJMY! Drzewa  to nasze wspólne dobro!

  • Harmonogram zajęć wspomagających

   Harmonogram zajęć wspomagających

   Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

   poniżej zamieszczam harmonogram zajęć wspomagających po okresie zdalnej edukacji dla uczniów klas IV - VIII.

   Wioletta Tracz

   dyrektor szkoły

  • II edycja Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości zbliża się wielkimi krokami

   II edycja Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości zbliża się wielkimi krokami

   Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie wraz ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie i Ministerstwem Sprawiedliwości zaprasza Was do wzięcia udziału w II edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości.

   Termin zgłoszeń: 20 października 2021 r.

   Uczniowie mogą zgłaszać się samodzielnie. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie https://iws.gov.pl/olimpiada/ 

   Pierwszy etap Olimpiady polega na rozwiązaniu testu online.

   Nagrody:

   I Miejsce – 5 000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych),

   II Miejsce – 4 000 złotych (słownie: cztery tysiące złotych),

   III Miejsce – 3 000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych) oraz indeks umożliwiający rozpoczęcie studiów bądź dodatkowe punkty w trakcie rekrutacji na studia.

   Dla najlepszych uczestników III etapu przewidziane są nagrody wyróżniające w wysokości po 500 złotych.

   Serdecznie zapraszamy!

  • Czy wiesz, że ...

   Czy wiesz, że ...

   W czwartek, 14 października, wybrano patronów 2022 roku. Sejm postanowił, że będą to: Maria Grzegorzewska, Maria Konopnicka, Wanda Rutkiewicz i Józef Rufin Wybicki.

   ROK MARII KONOPNICKIEJ

   23 maja – 180. rocznica urodzin

   Sejm uhonorował jedną z najwybitniejszych pisarek, doceniając jej literacki dorobek oraz wkład w działalność patriotyczną". Była najwybitniejszą reprezentantką nurtu ludowej stylizacji pieśniowej, stosując język poetycki zaczerpnięty z historycznych i baśniowych motywów, inspirowany pięknem przyrody ojczystej. Tworzyła liryki i pieśni o tematyce patriotycznej i społecznej oraz obrazki poetyckie. Dokonała przełomu w polskiej literaturze dla dzieci, podnosząc tę dziedzinę pisarstwa na wyżyny artyzmu. Za pomocą utworów literackich protestowała przeciwko antypolskiej polityce zaborców i niesprawiedliwości społecznej. Walczyła o prawa kobiet oraz pomagała uwięzionym z przyczyn politycznych przez rosyjskie władze.

   ROK JÓZEFA RUFINA WYBICKIEGO

   10 marca – 200. rocznica śmierci, 29 września – 275. rocznica urodzin, 225. rocznica powstania „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”

   Autor „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”, która od 1927 roku jest polskim hymnem narodowym. Józef Wybicki był wielokrotnie posłem na sejm i brał udział w pracach nad wdrożeniem Konstytucji 3 maja. Uczestniczył w tajnych przygotowaniach do Insurekcji Kościuszkowskiej. Później, w Paryżu, zabiegał o utworzenie wojska polskiego u boku Francji.

   ROK MARII GRZEGORZEWSKIEJ

   100. rocznica utworzenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, obecnie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

   Maria Grzegorzewska to jedna z najwybitniejszych polskich pedagożek, twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce. Mottem swojego życia uczyniła stwierdzenie: ,,Nie ma kaleki – jest człowiek”. Jej dzieła stanowią inspirację dla kolejnych badaczy i twórców akademickiej pedagogiki specjalnej oraz praktyki edukacyjnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej. Szczególną wartość nadała pracy nauczyciela-wychowawcy, którego widziała jako człowieka bogatego wewnętrznie, charyzmatycznego i empatycznego.

   ROK WANDY RUTKIEWICZ

   12 maja – 30. rocznica śmierci

   Jedna z najwybitniejszych himalaistek świata. 16 października 1978 roku zdobyła Mount Everest - jako pierwsza osoba z Polski i trzecia kobieta na świecie. Była także pierwszą kobietą na świecie, która stanęła na najtrudniejszym do zdobycia szczycie K2. Zaginęła 12 maja 1992 roku w czasie wyprawy  na Kanczendzongę.

  • Uroczystość ślubowania i pasowania ,,Chotomowskich Orląt"

   Uroczystość ślubowania i pasowania ,,Chotomowskich Orląt"

   Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

   z radością informujemy, że 13 października odbyła się uroczystość ślubowania na Sztandar Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie oraz uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej.

   Po oficjalnej część oraz uroczystym odśpiewaniu hymnów, uczniowie klas pierwszych zaprezentowali piękne przedstawienie w którym udowodnili wszystkim zebranym że są i będą wspaniałymi i odważnymi uczniami szkoły pamiętającymi o swoich obowiązkach.

   Następnie uczniowie klasy 3a powitali swoich młodszych kolegów przedstawieniem ,,Charakterki z lokomotywy" w którym wskazali różnorakie cechy charakterystyczne dla ucznia, na koniec uczniowie klasy 2c wykonali piosenkę pt.: ,,Fantazja".

   Ważnym elementem było także powitanie nowych uczniów przez Samorząd Uczniowski.

   Na koniec uroczystości wszyscy uczniowie klas pierwszych otrzymali słowniki ortograficzne ufundowane przez Radę Rodziców oraz pamiątkowe certyfikaty przygotowane przez wychowawców klas.

   Bardzo serdecznie dziekujemy p. Aleksandrze Jankowskiej, p. Katarzynie Dziedzic za przygotowanie do uroczystości pierwszoklasistów, p. Justynie Jędrzejewskiej, p. Agnieszce Dowierciał, p. Ewie Ernest, p. Sylwii Wojciechowskiej  - za przygotowanie przedstawienia i piosenki oraz p. Marcie Lach za opiekę nad pocztem sztandarowym.

    

  • Szanowni Państwo,

   Szanowni Państwo,

   Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego upamiętniające powstanie Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Polsce i Europie centralnego organu władzy oświatowej.

   Powstanie Komisji Edukacji Narodowej było podstawą nowoczesnej edukacji, która pozwoliła przetrwać ciężki czas zaborów. Również dzisiaj edukacja jest wspólnym dobrem a proces kształcenia i wychowania zadaniem trudnym i wymagającym, zwłaszcza podczas ograniczeń pandemicznych. Co roku podkreślamy  rolę edukacji i misję  Nauczyciela, który codziennie staje przed powierzonymi mu uczniami i przypomina sobie słowa Janusza Korcza: ,,Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć"

   Drodzy Nauczyciele z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Wam podziękowania za codzienną pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Jestem przekonana, że z wiedzy, którą Państwo przekazujecie, Wasi wychowankowie będą korzystać przez resztę swojego życia.

   Dzięki Państwa zaangażowaniu  będą mieli odwagę podejmować niełatwe wyzwania współczesnego świata, rozwijać zainteresowania i osiągać sukcesy.
   Życzę Państwu dużo sił, energii, twórczej pasji oraz licznych sukcesów i zadowolenia podczas wykonywania codziennych obowiązków zawodowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

   Dziękuję także Pracownikom Administracji i Obsługi za wkład w życie szkoły. Życzę Wam wiele zdrowia i sił w codziennej, coraz bardziej wymagającej rzeczywistości.

   Wam drodzy Uczniowie, życzę abyście zawsze chcieli wiedzieć więcej, odkrywać w sobie swoje pasje, oraz rozwijać ciekawość świata i ludzi.

   Państwu, drodzy Rodzice dziękując za aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, oraz okazywaną życzliwość, życzę dalszej owocnej współpracy w naszym wspólnym celu - wychowaniu Państwa Dzieci, a naszych Uczniów na wartościowych i dobrych ludzi.

   Wioletta Tracz

   dyrektor szkoły

    

  • Integracyjny wyjazd

   Integracyjny wyjazd

   W piątek, 8 października klasy  2a i 2b wybrały się na wycieczkę do Płocka.
   Dzieci w towarzystwie rycerza oraz mnicha zwiedziły zakątki średniowiecznego Płocka poznając jego historię.
   Następnie obydwie klasy ruszyły w rejs dwupokładowym statkiem po Wiśle.

   Na koniec dzieci udały się na spacer po płockim ZOO.

   Uczniom dopisała wspaniała pogoda. Wróciły zmęczone, ale i szczęśliwe.  

  • Code Week rozpoczęty

   Dziś na zajęciach koła ortograficznego uczniowie  klasy 2c rozwiązywali zagadki ortograficzne. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi odszyfrowywali zakodowany na macie zapis spółgłoski miękkiej.

   Podczas tych zajęć uczniowie nie tylko  bardzo dobrze się bawili, ale również  utrwalali treści z dziedziny ortografii i gramatyki, jakie dotychczas poznali. 

  • "Z drzew spadają złote liście, już jest jesień oczywiście....."

   Uczniowie klasy 2a tak zachwycili się barwami jesieni, że postanowili urządzić w swojej sali kącik przyrodniczy złożony z darów jesieni. Powstały przepiękne bukiety, kompozycje w wazonach i słoikach, a także w pudełkach. Wszyscy mieli przy tym zadaniu dużo zabawy, a przy okazji powtórzyli sobie najważniejsze informacje dotyczące tej pory roku.

  • Czy wiesz, że ....

   Czy wiesz, że ....

   Drodzy Uczniowie,

   tym razem zamiast informacji o kolejnej polecanej pozycji książkowej w ramach naszego cyklu ,,Biblioteka szkolna poleca", szczypta informacji na temat literackich nagród.

   Literacka Nagroda Nobla 2021. Werdykt ogłoszony!

   Po raz kolejny przyznano jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień na świecie! Literacką Nagrodę Nobla 2021 otrzymał Abdulrazak Gurnah za "bezkompromisowe i pełne współczucia wnikanie w skutki kolonializmu i losy uchodźców w przepaści między kulturami i kontynentami".

   Laureat Literackiej Nagrody Nobla 2021, Abdulrazak Gurnah, to tanzański pisarz urodzony w Zanzibarze. Obecnie mieszka i tworzy w Wielkiej Brytanii, jest wykładowcą na University of Kent. Do jego najsłynniejszych powieści zaliczają się: “Paradise” (1994), “By the Sea”, (2001), “Desertion” (2005).Jednak żadna z nich nie została wydana w Polsce.

  • Organizacja pracy szkoły

   Organizacja pracy szkoły

   Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

   przypominam, że 14 października (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

   Uczniowie klas I - III, którzy w tym dniu przyjdą do szkoły, mają zapewnione zajęcia opiekuńczo - wychowawcze na świetlicy szkolnej, która pracuje w godz. 7:00 - 17:30. Tego dnia atobus szkolny realizuje tylko pierwszy poranny kurs oraz powrotny o godz. 16.20.

   Jednocześnie informuję, że w tym dniu stołówka szkolna nie wydaje posiłków.

   Wioletta Tracz

   dyrektor szkoły

  • Portal www.dyktanda.pl serdecznie zaprasza do udziału w konkursie Angielski Mistrz Wypracowań!

   Portal www.dyktanda.pl serdecznie zaprasza do udziału w konkursie Angielski Mistrz Wypracowań!

   Tym razem zmagania uczestników będą opierały się na objaśnianiu zagadnień z tego popularnego języka obcego. Ale uwaga! Organizator oczekuje, że prace konkursowe pisane będą w języku polskim, tak aby mogły stanowić faktyczną pomoc dla osób , które dopiero uczą się języka angielskiego. Jedynie przykłady i nazwy np. czasów należy pisać po angielsku. Jakie są przewidziane tematy wypracowań? To np. łatwe i trudne wyrazy, popularne zwroty oraz czasy i inne elementy gramatyki.

   Warto wspomnień, że uczestnicy konkursu sami wybierają nie tylko tematy, jakie chcą opisać (z dostępnej, długiej listy), ale również nagrody, które zdobędą w zamian za wysoką lokatę w rankingu (do określonego pułapu kwotowego). Organizator nagrodzi aż pięćdziesięciu najlepszych uczestników! Dodatkowo przewidziano nagrody gwarantowane za zgromadzenie danej liczby punktów.

   Konkurs właśnie wystartował i potrwa do 5 grudnia 2021 r.

   Nie ma ograniczeń wiekowych, a przygotowane tematy pozwalają na udział osobom o różnym poziomie znajomości angielskiego. Początkujący mogą np. pisać o kolorach, a zaawansowani omawiać czasy złożone. Organizatorzy zapraszają do udziału zarówno uczniów, jak i dorosłych.

   Zapisy do konkursu, lista tematów oraz lista nagród dostępne są na stronie: https://dyktanda.pl/

   Udział w konkursie jest bezpłatny! Serdecznie zapraszamy!

   Raz jeszcze dziękujemy za pomoc w dotarciu z powyższą informacją do Państwa odbiorców. Głęboko wierzymy, że będą zainteresowani udziałem w konkursie.

   Serdecznie pozdrawiamy,

   Zespół

   Dyktanda.pl

  strona:

  Aktualności

  Kontakt

  • sekretariat@sp2chotomow.pl
   Szkoła Podstawowa nr 2
   im.Orła Białego
   ul. Partyzantów 23
   05-123 Chotomów
  • 22 782 50 11,
   22 782 58 53,
   22 782 51 44


  Galeria zdjęć