• Terminy olimpiad w roku szkolnym 2020/2021

  Terminy olimpiad w roku szkolnym 2020/2021

  Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało terminarz poszczególnych etapów olimpiad w nadchodzącym roku szkolnym.

  Przeprowadzanie olimpiad przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych MEN powierza na trzyletnie okresy podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie.

  Konkretne terminy olimpiad wskazują ich komitety główne. Daty drugiego i trzeciego etapu są obligatoryjnie uzgadnianie z Ministrem Edukacji Narodowej.

  Z terminarzem zapoznać się można na stronie MEN.

 • Odbiór ZAŚWIADCZEŃ o wynikach egzaminu ósmoklasisty

  Odbiór ZAŚWIADCZEŃ o wynikach egzaminu ósmoklasisty

  Informuję, że Zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty  absolwenci będą mogli odbierać w poniedziałek 03.08.2020r. w sekretariacie szkoły w godzinach  8.00 – 15.00.

  Proszę o zachowanie wszelkich norm sanitarnych (obowiązkowo założyć maseczkę, rękawiczki, posiadać własny długopis oraz zachować między sobą bezpieczny odstęp min. 1,5 m).

  Jeśli uczeń nie może przyjść osobiście, zaświadczenie może odebrać rodzic lub upoważniona przez rodzica osoba.

  Indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w systemie SIOEO  31 lipca 2020r. od godz. 10.00 po zalogowaniu. Loginy i hasła do systemu można odebrać w sekretariacie szkoły od dnia 28.07.2020r. do 30.07.2020r. w godz. 9.00 - 14.00. Przy odbiorze loginów proszę o zachowanie reżimu sanitarnego podanego wyżej, posiadać własny długopis.

  Po odbiór zaświadczenia/ loginu może przyjść wyłącznie uczeń/ rodzic zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, jeśli w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, jeśli nie miał w ciągu ostatnich dwóch tygodni kontaktu z osobą zakażoną COVID-19. Jeśli ktoś z różnych względów nie może zgłosić się po odbiór zaświadczenia w poniedziałek 03. 08.2020r., to proszę o indywidualny kontakt z sekretariatem szkoły 9tel. 22 782 50 11).

  Dyrektor

  Katarzyna Tomporowska

 • Godziny pracy sekretariatu

  Godziny pracy sekretariatu

  Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

  uprzejmie informujemy, że od 1 lipca sekretariat szkoły pracuje w godzinach 7:00 - 15:00.

 • Wakacje

  Wakacje

  Szanowni Państwo,  

  zakończenie roku szkolnego to święto w kalendarzu szkolnym, które zwyczajowo obchodzimy wspólnie. W tym roku  odbyło  się mniej uroczyście, ale z przekonaniem, że zasłużyliśmy na wakacyjny odpoczynek. Wszyscy musieliśmy uczyć się nowego, innego nauczania - zdalnego, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, ale też Wy rodzice.

  Serdecznie Państwu dziękujemy za współpracę, cierpliwość, zrozumienie i codzienną ciężką pracę, szczególnie w czasie ostatnich trzech miesięcy.

  Dziękujemy Radzie Rodziców za całoroczną owocną pracę na rzecz naszych uczniów.

  Z okazji rozpoczynających się wakacji życzymy Wszystkim dużo słońca, radości i bezpiecznego wypoczynku, abyśmy wszyscy spotkali się we wrześniu pełni zapału oraz gotowi do podejmowania nowych wyzwań i – co najważniejsze – w szkole!

  Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

 • Bezpieczne wakacje

  Bezpieczne wakacje

  W okresie wakacyjnym część dzieci wyjedzie na kolonie, czy obozy, a część pozostanie w domach. Mając na uwadze dobro przedstawiamy kilka rad, które mogą ochronić przed nieprzyjemnymi wakacyjnymi sytuacjami.

   

  • Rozważnie korzystajcie ze wszystkich przyjemności, jakich dostarczają wakacje!

  • Zawsze informujcie swoich rodziców o tym - gdzie i z kim przebywacie!

  • Na zabawy wybierajcie jedynie bezpieczne miejsca – z dala od jezdni, torów kolejowych, wykopów...

  • Jeżdżąc na rowerze, rolkach, hulajnodze czy desce – nie traktujcie jezdni jak placu zabaw!

  • Kąpcie się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych – strzeżonych kąpieliskach pod opieką ratowników lub osób dorosłych !

  • Bądźcie ostrożni wobec zwierząt – nawet najbardziej łagodne bywają niebezpieczne!

  • Nie korzystajcie z propozycji przejażdżki lub spaceru z nieznajomym!

  • Pozostając samodzielnie w mieszkaniu – ostrożnie obchodźcie się z urządzeniami elektrycznymi i gazowymi!

  • Nigdy nie bawcie się ogniem – ogniska rozpalajcie w miejscach wyznaczonych, zawsze w obecności osób dorosłych!

  • Zawsze mówcie "NIE" gdy nie zgadzacie się z szalonymi pomysłami i propozycjami swoich kolegów!

  • Uczestnicząc w pracach polowych – zachowajcie szczególną ostrożność nie dotykajcie maszyn i urządzeń będących w ruchu i pod napięciem!

  • Zawsze dbajcie o środowisko naturalne - nie niszczcie i nie zaśmiecajcie otoczenia, w którym przebywacie!

  • Zawsze pamiętajcie, że pewność siebie i lekkomyślność nie wróżą nic dobrego!

  Zarówno kiedy poczujemy się zagrożeni, jak i w razie popełniania przestępstwa, nie wahajmy się zwrócić o pomoc. Taki przypadek należy zgłosić znajdującemu się w pobliżu policjantowi, do najbliższej jednostki Policji lub telefonicznie pod numer 997 lub 112.

  Materiały pochodzą ze źródła: www.policja.pl 

 • Zgłoszenie dziecka do świetlicy na rok szkolny 2020/2021

  Zgłoszenie dziecka do świetlicy na rok szkolny 2020/2021

  Rodzice, którzy chcą, aby dziecko uczęszczało do świetlicy w roku szkolnym 2020/2021 proszeni są o wypełnienie karty zgłoszenia i złożenie w sekretariacie szkoły (poprzez maila, skrzynkę pocztową).

  Karta_zgloszenia_na_swietlice(7).pdf​​​​​​​ • Zakończenie roku szkolnego - 26 czerwca 2020r.

  Zakończenie roku szkolnego - 26 czerwca 2020r.

  Szanowni Państwo,

  Rada Pedagogiczna i Dyrektor Szkoły uzgodnili, że w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo w tym roku szkolnym nie będzie uroczystego wręczenia świadectw i nagród. Świadectwa, nagrody i dyplomy będą wydawane przez wychowawców lub nauczycieli na zewnątrz szkoły – przed wejściem głównym oraz przed wejściem od strony boiska.

  W czasie wydawania i odbioru świadectw wszyscy są zobowiązani do przestrzegania następujących zasad reżimu sanitarnego:

  1. Każdy uczeń, rodzic, nauczyciel i pracownik na terenie szkoły musi mieć zakryte usta i nos (maseczką lub przyłbicą) oraz rękawiczki na dłoniach.
  2. Każdy uczeń, rodzic, nauczyciel i pracownik musi zachować odstęp społeczny (1 - 2 m) od innych osób.
  3. Z uczniem klasy 1-3 może wejść na teren szkoły tylko jeden z rodziców.
  4. Uczniowie z klas 4-8 wchodzą na teren szkoły bez rodziców i innych osób.
  5. Przy wejściu na teren szkoły będą dyżurowali pracownicy obsługi, którzy będą nadzorowali ruch osób wchodzących i wychodzących ze szkoły.
  6. Bardzo prosimy nie przynosić i nie wręczać wychowawcom i nauczycielom kwiatów, itp.. Najważniejsze dla nas będzie przestrzeganie powyższych zasad oraz radość, którą zobaczymy w oczach naszych uczniów.

  Harmonogram odbioru świadectw:

              Klasa I a – godz.10:15 – 10:45 wejście od strony boiska

              Klasa I b – godz. 11:00 – 11:30 wejście od strony boiska

              Klasa I c – godz. 11:45 – 12:15 – wejście od strony boiska

              Klasa II a – godz. 8:45 – 9:15 – wejście od strony boiska

              Klasa II b – godz. 9:30 – 10:00 – wejście od strony boiska

              Klasa III a – godz. 8:00 – 8:30 – wejście od strony boiska

   

              Klasa IV a – godz. 12:30 – 13:00 – wejście główne

              Klasa V a – godz. 11:00 – 11:30 – wejście główne

              Klasa V b – godz. 11:45 – 12:15 – wejście główne

              Klasa VI a – godz. 10:15 – 10:45 – wejście główne

              Klasa VII a – godz. 9:30 – 10:00 – wejście główne

              Klasa VIII a – godz. 8:00 – 9:15 – wejście główne

  Dyrektor szkoły

  Rada Pedagogiczna

   

 • Godziny pracy biblioteki szkolnej

  Godziny pracy biblioteki szkolnej

  Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

  prosimy o zwrot podręczników i lektur szkolnych do biblioteki szkolnej w godzinach:

  poniedziałek 9:00 - 13:00

  wtorek 15:00 - 18:00

  środa 9:00 - 13:00

  czwartek 9:00 - 13:00

  piątek 9:00 - 13:00

   

 • Rekord ,,Góry Grosza"

  Rekord ,,Góry Grosza"

  Towarzystwo Nasz Dom wraz ze swoimi podopiecznymi  podziękowało naszej szkole za aktywny udział w tegorocznej  20 już edycji akcji "Góra Grosza". Jej celem było  zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną.
  Zebrane środki przeznaczone zostaną m. in. na remonty i doposażenia infrastruktury placówek i ośrodków dla dzieci i młodzieży, pomoc specjalistyczną  (np. pomoc medyczną, rehabilitację i terapię), programy i staże dla młodzieży, edukację dzieci i opiekunów, wypoczynek dla dzieci i młodzieży, rozwój rodzinnej pieczy zastępczej.      W tym roku w całym kraju   udało się zebrać kwotę 2  433 058, 75 zł. Ostateczny wynik zostanie podany po dokładnym przeliczeniu wszystkich monet przez Pocztę Polską.  
  Serdecznie dziękujemy  za udział w akcji.  

 • Program sytpendialny ,,Klasa"

  Program sytpendialny ,,Klasa"

  Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

  „Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji, umożliwiający zdolnym absolwentom szkół podstawowych, pochodzących z mniejszych miejscowości oraz będących w trudnej sytuacji finansowej, naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich w Polsce: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni.

  Od 2003 roku program pomógł blisko 770 absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów z 350 miejscowości na terenie całego kraju, inwestując w ich edukację 22 mln złotych. Absolwenci „Klasy” ze 100% skutecznością zdają matury i dostają się na uczelnie wyższe.

  Uczestnicy programu otrzymują pełne wsparcie finansowe w trakcie 4-letniej nauki w liceum (w tym pobyt w internacie, wyżywienie, podręczniki, comiesięczne kieszonkowe, udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych) oraz stypendium finansowe na I roku studiów. Ponadto Fundacja oferuje udział w integracyjnym obozie językowym (przed rozpoczęciem nauki w liceum) oraz letnim obozie stypendystów (już w trakcie trwania nauki). Uczestnicy znajdują się też pod stałą opieką wychowawcy i pedagogów.

  Program „Klasa” jest skierowany do uczniów ósmych klas szkół podstawowych, którzy:

  • pochodzą z miejscowości i wsi do 100 000 mieszkańców,
  • znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (dochód nieprzekraczający 1 200 zł na osobę w rodzinie),
  • dobrze się uczą (średnia po I semestrze ósmej klasy podstawowej powyżej 4,5),
  • mają ponadprzeciętną motywację i lubią pomagać innym,
  • otrzymają rekomendację dyrektora szkoły lub wychowawcy.

  Sytuacja epidemiczna uniemożliwiła nam dotarcie do zdolnych, potrzebujących wsparcia uczniów kończących szkoły podstawowe z informacją o naszym programie. Rekrutacja trwa tylko do 30 czerwca 2020 roku.

  Formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji: https://www.bnpparibas.pl/fundacja.

  W razie pytań zachęcamy kontaktu przez skrzynkę klasa@bnpparibas.pl. lub pod nr telefonu +48 22 56 21 902.

 • Recyklingowy Dinozaur

  Recyklingowy Dinozaur

  Prehistoryczne zwierzęta wykonane z materiałów, którym autor pracy nadaje ,,drugie życie", tak najogólniej można podsumować  świetlicowy konkurs na recyklingowego dinozaura.

  Komisja konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców

  I miejsce Klaudia Zalewska kl.7A

  II miejsce Adrian Wrona kl.1C

  III miejsce Borys Dmochowski kl.1C

  Zwycięzcom gratulujemy ! ! !

  Nagrody czekają zostaną rozdane na koniec roku szkolnego jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna.

   

 • Kochani Ósmoklasiści,

  Kochani Ósmoklasiści,

  w imieniu całej społeczności naszej szkoły życzę Wam pytań i zadań, na które znacie odpowiedzi, trafnych rozwiązań i osiągnięcia najwyższych wyników na miarę swoich możliwości. 

  Powodzenia na egzaminach oraz radości w sercu.

  Dyrektor szkoły

 • Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

  Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

  Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

  Z informacją  zawierającą terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych można zapoznać sie na stronie:

  https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

   

   

 • HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

  HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

   

   Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany w terminie głównym :

  1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

   2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

   3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

   

  W terminie dodatkowym:

  1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

   2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

   3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

   

  Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty - do 31 lipca 2020 r.

  Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym -  do 31 lipca 2020 r.

   

 • Komunikat skierowany do uczniów klas 8

  Komunikat skierowany do uczniów klas 8

  Drodzy ósmoklasiści zapoznajcie się z wytycznymi dotyczącymi organizowania oraz przeprowadzania egzaminu w okresie pandemii COVID – 19, a w szczególności środków ochrony osobistej zdających, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa.

 • Zwroty podręczników

  Zwroty podręczników

   

  Od 19 czerwca  zapraszam do dokonywania zwrotu podręczników  szkolnych.  W bieżącym roku szkolnym w związku z epidemią i ograniczeniami korzystania z  księgozbioru, odbiór książek i podręczników  odbywać się będzie w oparciu o  rekomendacje i wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Biblioteki Narodowej.

  Wszystkie książki i podręczniki wypożyczone z biblioteki szkolnej muszą przejść okres kwarantanny. Dla książek (okładka foliowa) i  płyt (okładka plastikowa) okres kwarantanny wynosi 72 godziny (trzy doby – okres aktywności wirusa na powierzchni foliowej i  plastikowej), dla książek z okładką papierową okres kwarantanny wynosi 24 godziny (tektura i papier – wirus jest aktywny do 24 godzin).

   

  W związku z tym proszę o zwrot kompletów podręczników zapakowanych  w reklamówkach. Należy je  opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa. Książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez bibliotekarza.

  Przypominam o konieczności: usunięcia foliowych okładek, zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenia uwagi na czystość i estetykę książki (wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).

  Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do odkupienia podręcznika,  o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

  Podręczników nie oddają uczniowie  klas: 1a, 1b,1c oraz 4a.

  Biblioteka szkolna czynna jest codziennie w godz. 9.00 – 12.00.

   

  Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa!

  Podczas zwrotu książek nie zapominajmy o:

  - zachowaniu dystansu społecznego - 2 metrów odstępu,

  - obowiązku zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki.

   

  Dorota Wójtowicz – nauczyciel bibliotekarz

 • Konsultacje dla klas I - VIII

  Konsultacje dla klas I - VIII

  Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

  od 1 czerwca 2020r. będą odbywały się konsultacje dla klasy IV - VIII oraz dla uczniów klas I - III, podczas których uczniowie mogą spotkać się z nauczycielami na terenie szkoły i omówić realizowany w okresie zdalnego nauczania materiał oraz poprawić otrzymane oceny.

  Konsultacje będą odbywały się zgodnie z zachowaniem reżimu sanitarnego, dlatego prosimy o umówienie się z nauczycielem poprzez zgłoszenie swojej obecności przy pomocy dziennika elektonicznego.

  Poniżej zamieszczamy harmonogram konsultacji.

 • Dni wolne w czerwcu

  Dni wolne w czerwcu

  W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych informuję, że odwołane w naszej szkole dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I – VII, przewidziane na dni 21, 22, 23 kwietnia 2020 r., zostają przeniesione na dni 16, 17, 18 czerwca 2020 r.

  W dniach 16, 17, 18 czerwca 2020 r. zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 kwietnia 2020 r. odbędą się egzaminy ósmoklasisty:

  • język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
  • język angielski  – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

  W dniach 16, 17, 18 czerwca w godzinach 7:00 - 17:30 świetlica pełni dyżur.

  Jednocześnie przypominam, że dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

  dyrektor szkoły

  Katarzyna Tomporowska

 • Kształcenie na odległość do 26 czerwca

  Kształcenie na odległość do 26 czerwca

  Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej trwa nadal stan epidemii związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wobec utrzymującej się liczby zachorowań, wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży, w związku z tym kształcenie na odległość zostało przedłużone do 26 czerwca 2020r.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • sekretariat@sp2chotomow.pl


  Szkoła Podstawowa nr 2
  im.Orła Białego
  ul. Partyzantów 23
  05-123 Chotomów


 • 22 782 50 11,
  22 782 58 53,
  22 782 51 44


Galeria zdjęć