• Rada Pedagogiczna

     • Rada Pedagogiczna

     • Wioletta

      Tracz

      dyrektor szkoły

       nauczyciel religii

      Milena

      Rębiejewska

      wicedyrektor szkoły

      pedagog szkolny, nauczyciel muzyki

      Anna

      Grzywacz

      Nauczyciel języka polskiego

      Klaudia  Klejnglas Nauczyciel języka polskiego, nauczyciel świetlicy

      Ewa

      Zomkowska

      Nauczyciel języka polskiego

      Justyna

      Skibińska

      Nauczyciel języka angielskiego

      Katarzyna

      Kościesza

      Nauczyciel języka angielskiego

      Oliwia  Krawczykowska  Nauczyciel języka angielskiego 

      Marcin

      Grzyb

      Nauczyciel języka angielskiego, informatyki

      Aleksandra

      Wilińska

      Nauczyciel języka niemieckiego

      Katarzyna

      Tomporowska

      Nauczyciel matematyki

      Bogusława 

      Słoma

      Nauczyciel matematyki

      Ewa  Chudzik  Nauczyciel matematyki 
      Piotr  Tarkowski  Nauczyciel fizyki 
      Emil  Czubachowski  Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa 

      Anna
       

      Dziewiacień-Dobosz

      Nauczyciel plastyki, techniki

      wychowawca świetlicy

      Emilia

      Krawczuk

      Nauczyciel geografii, wdż

      Magdalena  Gruczek  Nauczyciel biologii

      Anna

      Prokop- Rupiewicz

      Nauczyciel chemii, przyrody

      Zbigniew

      Ostrowski

      Nauczyciel religii

      ks.  Łukasz

      Sokołowski

      Nauczyciel religii

      Ewelina

      Kościesza

      Nauczyciel wychowania fizycznego

      Radosław

      Czekirda

      Nauczyciel wychowania fizycznego

      Marta

      Lach

      Nauczyciel wychowania fizycznego

      Ewa

      Ernest

          Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

      Aleksandra

      Jankowska

      Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

      Lucyna

      Zygan

      Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

      Aneta

      Filipiak

      Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

      Eliza  Nozderko  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 
      Katarzyna  Dziedzic Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

      Justyna

      Jędrzejewska

      Nauczyciel historii,

      nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

      Anna

      Szewczyk

      Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia 

      Syliwia

      Kalinowska

      Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia ,

      logopeda

      Agnieszka

      Dowierciał

      Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia 

      Irena  Koper Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia 

      Monika 

       Janczewska

      Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia 

      Marzena Tokarska Nauczyciel wspólorganizujący proces kształcenia

      Katarzyna

      Makowska-Kubal

      Pedagog, pedagog specjalny,

      nauczyciel współorganizujący proces kształcenia  

      Agnieszka  Czarnecka 

      Psycholog, 

      doradca zawodowy

      Teresa

      Olendrzyńska

      Nauczyciel terapii pedagogicznej

      Sylwia  Baranowska  Logopeda 

      Dorota

      Wójtowicz

      Nauczyciel bibliotekarz

      Aneta 

      Narejko

      Wychowawca świetlicy

      Anna  Malinowska  Wychowawca świetlicy

      Malwina

      Wolska

      wychowawca świetlicy

      Agata

      Wypych

      Nauczyciel świetlicy