• Rada Pedagogiczna

     • Rada Pedagogiczna

     • Wioletta

      Tracz

      dyrektor szkoły

       nauczyciel religii

      Milena

      Rębiejewska

      wicedyrektor szkoły

      pedagog szkolny, nauczyciel muzyki

      Anna

      Grzywacz

      Nauczyciel języka polskiego

      Klaudia  Klejnglas Nauczyciel języka polskiego, nauczyciel świetlicy

      Ewa

      Zomkowska

      Nauczyciel języka polskiego

      Justyna

      Skibińska

      Nauczyciel języka angielskiego

      Katarzyna

      Kościesza

      Nauczyciel języka angielskiego

      Marcin

      Grzyb

      Nauczyciel języka angielskiego, informatyki

      Katarzyna

      Kościesza

      Nauczyciel języka angielskiego

      Aleksandra

      Wilińska

      Nauczyciel języka niemieckiego

      Katarzyna

      Tomporowska

      Nauczyciel matematyki, informatyki

      Adriana

      Redlicka

      Nauczyciel matematyki,

       nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

      Ewa  Chudzik  nauczyciel matematyki 

      Anna
       

      Dziewiacień-Dobosz

      Nauczyciel plastyki, techniki

      wychowawca świetlicy

      Emilia

      Krawczuk

      Nauczyciel geografii, wdż

      Eliza

      Nozderko

      Nauczyciel przyrody,

      nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

      Magdalena  Gruczek  Nauczyciel biologii

      Anna

      Prokop- Rupiewicz

      Nauczyciel chemii, bilogii

      Zbigniew

      Ostrowski

      Nauczyciel religii

      Halina

      Roksela

      Nauczyciel chemii

      ks.  Łukasz

      Sokołowski

      Nauczyciel religii

      Ewelina

      Kościesza

      Nauczyciel wychowania fizycznego

      Radosław

      Czekirda

      Nauczyciel wychowania fizycznego

      Marta

      Lach

      Nauczyciel wychowania fizycznego

      Ewa

      Ernest

          Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

      Aleksandra

      Jankowska

      Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

      Sylwia

      Baranowska

      logopeda

      Lucyna

      Zygan

      Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

      Aneta

      Filipiak

      Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

      Justyna

      Jędrzejewska

      Nauczyciel historii,

      nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

      Anna

      Szewczyk

      Nauczyciel wspomagający

      Syliwia

      Kalinowska

      Nauczyciel wspomagający

      Agnieszka

      Dowierciał

      Nauczyciel wspomagający

      Sylwia

       Wojciechowska

      nauczyciel wspomagający

      Katarzyna

      Makowska-Kubal

      Pedagog,

      szkolny doradca zawodowy,

       

      Tomasz 

      Rybałko

      nauczyciel informatyki
       

      Teresa

      Olendrzyńska

      Reedukator

      Dorota

      Wójtowicz

      Nauczyciel bibliotekarz,

      nauczyciel języka niemieckiego

      Katarzyna

      Dziedzic

      Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

      Aneta 

      Narejko

      Nauczyciel świetlicy

      Anna  Malinowska  Nauczyciel świetlicy

      Malwina

      Wolska

      Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

      Agnieszka

      Czarnecka

      Psycholog

      Agata

      Wypych

      Nauczyciel świetlicy

      Irena

      Koper

      Nauczyciel wspomagający,

      Nauczyciel świetlicy