• Podręczniki

     • Wykaz podręczników

     •  

       

             Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020

       

            

        Ustawowy zapis zapewnia  uczniom bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

      Podstawa prawna: art. 22ab ust. 6 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)

      Uczniowie wypożyczają na początku roku szkolnego podręczniki z biblioteki szkolnej, zwracają je na koniec roku szkolnego.

      Podręcznik do religii (przedmiot nieobowiązkowy) nie może być zakupiony ze środków dodatcji celowej. W tym przypadku koszty zakupu ponosi rodzic.

      Podreczniki_na_rok_szkolny_2021(1).pdf