• Nasz profil

     • Nasza Szkoła

     • Publiczne  Gimnazjum rozpoczęło swoją działalność 1 września 1999 r. przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie.

      Dyrektorem został pan Wiesław Kukla.

      Sprawował tę  funkcję do 2014 roku.

       

       

       

       

      Obwód  szkoły obejmował miejscowości:

      Jabłonna, Rajszew, Skierdy, Trzciany, Janówek II, Suchocin, Boża Wola, Wólka Górska, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska.

       

       

       

      1 września 2002 r. oddano do użytku placówki nowe skrzydło liczące 15 sal lekcyjnych.  Podjęto też decyzję o nadaniu szkole imienia. Przygotowania trwały niemalże 2 lata.  Spośród następujących propozycji:

      • kardynała Stefana Wyszyńskiego,
      • księcia Józefa Poniatowskiego,
      • Alfy i Skiby,
      • Orła Białego,
      • Marka Kotańskiego

      społeczność szkolna wybrała nazwę

      ORŁA BIAŁEGO.

       

       

      Uroczystość nadania imienia Orła Białego Publicznemu Gimnazjum w Jabłonnie odbyła się 15 maja 2004 roku. Rozpoczęła się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie.

      Uczestniczyli w niej przedstawiciele Kuratorium Oświaty, władze gminy, lokalni prominenci, zaproszeni goście, dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i rodzice. W asyście pocztów sztandarowych lokalnych szkół i pocztu Armii Krajowej przeprowadzono ceremonię wbijania gwoździ pamiątkowych w drzewiec sztandaru, następnie poświęcono go i przekazano dyrektorowi gimnazjum. Dalsza część uroczystości odbyła się w szkole.

       

       

       

      Uczniowie złożyli ślubowanie, a przewodnicząca Rady Gminy - pani Barbara Wołosiewicz - przekazała akt nadania imienia gimnazjum, zaś Wójt Gminy - pan Grzegorz Kubalski -  i Mazowiecki Kurator Oświaty -  pan Ryszard Raczyński - dokonali odsłonięcia tablicy pamiątkowej.

       

       

       

       

      W  2007 r.  szkoła zyskała pełnowymiarową salę sportową. Nowy obiekt posiadał  odpowiednie zaplecze (szatnia, sanitariaty), boisko o wymiarach 36x19 m, małą salę na piętrze do  ćwiczeń oraz 169 miejsc na trybunach. Budynek był w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

       

       

       

       

      1 września 2014 r. Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego zmieniło siedzibę. Zostało przeniesione do dawnej siedziby Szkoły Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie.

       

       

       

      Dyrektorem szkoły została

      pani Katarzyna Tomporowska.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Przeprowadzono gruntowny remont budynku - odnowiono wszystkie sale, łazienki, wymieniono instalację grzewczą, wykonano nową elewację.

       

       

       

       

      1 września 2017 r., w wyniku reformy oświaty, Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie.