• Aktualności

    • Animator sportu
     • Animator sportu

     • 31.08.2021
     • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

      z radością informujemy, że od 1 września do 31 października 2021r.  będą się odbywały zajęcia z animatorem sportu - Panią Martą Lach, finansowane z budżetu Gminy Jabłonna.

      Zajęcia będą prowadzone od poniedziałku do piątku na boisku szkolnym w godzinach 15:00 - 18:00, zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

      Serdecznie zapraszamy

    • Program nauczania wychowania do życia w rodzinie
    • Dojazdy do szkoły
     • Dojazdy do szkoły

     • 31.08.2021
     • Szanowni Państwo,

      uprzejmie informuję, że od 6 września z dowożenia do szkoły organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie, będą mogli korzystać uczniowie naszej szkoły.

      W pierwszej kolejności prawo korzystania z dojazdów będą mieli uczniowie Dąbrowy Chotomowskiej oraz Chotomowa Północnego uczęszczający do klas I - III. Jeśli w autokarze szkolnym będą wolne miejsca z dowożenia będą mogli skorzystać uczniowie klas starszych.

      Wszystkie szczegółowe informacje oraz kartę zgłoszenia dziecka dojeżdżającego do szkoły otrzymacie Państwo na zebraniu rodziców w dniu 2 września.

      p.o. Dyrektor

      Wioletta Tracz

       

    • Informacja
     • Informacja

     • 31.08.2021
     • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

      poniżej zamieszczam harmonogram wejść i wyjść z budynku szkoły.

      Wejście do budynku szkoły:

      • od ul. Partyzantów (główne wejście) wchodzą uczniowie klas 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 5a, 5b, 6a oraz pracownicy szkoły.
      • od  boiska szkolnego (wejście koło sali gimnastycznej) wchodzą uczniowie klasy 4a, 4b, 7a, 7b oraz 8a.

      Wyjście z budynku szkoły:

      • głównym wyjściem (od ul. Partyzantów) wychodzą uczniowie klas: 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 7a, 7b, 8a oraz pracownicy szkoły.
      • wyjściem przy sali gimnastycznej (prowadzącym na boisko szkolne) wychodzą uczniowie klas 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c.

      p.o. Dyrektor

      Wioletta Tracz

    • Informacja dotycząca obiadów
     • Informacja dotycząca obiadów

     • 31.08.2021
     • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

      uprzejmie informuję, że od 6 września (poniedziałek) stołówka szkolna rozpocznie wydawanie obiadów (tylko II danie) dla uczniów klas I - VIII.

      Firmą kateringową dostarczającą posiłki jest Sani&Sazi.

      Wypełnione deklaracje obiadowe można złożyć u wychowawcy klasowego w dniu zebrania z rodzicami - 2 września, lub w sekretariacie szkoły w dowolnym terminie.

      Złożenie deklaracji obiadowej po 3 września umożliwi uczniowi spożywanie posiłku w następnym dniu zajęć edukacyjnych.

      p.o. Dyrektor

      Wioletta Tracz

    • Świetlica szkolna
    • Rozpoczęcie roku szkolnego
     • Rozpoczęcie roku szkolnego

     • 29.08.2021
     • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

      uprzejmie informuję, że ze względu na pandemię nie ma uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego na sali gimnastycznej. Uczniowie spotykają się z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych, bez rodziców.

      1 września o godz. 8:00 odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego, dla następujących klas:

      • klasa 1a - sala nr 1
      • klasa 2a - sala nr 3
      • klasa 2c - sala nr 4
      • klasa 3b - sala nr 6
      • klasa 4a - sala nr 12
      • klasa 4b - sala nr 11
      • klasa 5a - sala nr 9
      • klasa 5b - sala nr 8
      • klasa 6a - sala nr 7
      • klasa 7a - sala nr 5

      O godz 9:00:

      • klasa 1b - sala nr 1
      • klasa 2b - sala nr 3
      • klasa 3a - sala nr 4
      • klasa 3c - sala nr 6
      • klasa 7b - sala nr 8
      • klasa 8a - sala nr 9

      Ksiądz Proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Chotomowie, zaprasza na Msze Świętą związaną z rozpoczęciem roku szkolnego 1 września o godz. 18:00 lub 5 września o godz. 10:30.

      p.o. Dyrektor

      Wioletta Tracz

    • Plan lekcji
     • Plan lekcji

     • 29.08.2021
     • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

      w zakładce ,,plan lekcji" dostępny jest plan dla poszczególnych oddziałów na rok szkolny 2021/2022.

      p.o. Dyrektora

      Wioletta Tracz

    • Zebranie z rodzicami
     • Zebranie z rodzicami

     • 29.08.2021
     • Szanowni Państwo,

      serdecznie zapraszam na zebranie rodziców w dniu 2 września 2021r.

      Godz. 18:00

      • klasa 1a - sala nr 1
      • klasa 2a - sala nr 3
      • klasa 3a- sala nr 4
      • klasa 3c - sala nr 6
      • klasa 4a - sala nr 5
      • klasa 4b - sala nr 12
      • klasa 5a - sala nr 9
      • klasa 5b - sala nr 11
      • klasa 6a - sala nr 7
      • klasa 7b - sala nr 8

      Godz. 19:00

      • klasa 1b - sala nr 1
      • klasa 2b - sala nr 3
      • klasa 2c- sala nr 4
      • klasa 3b - sala nr 6
      • klasa 7a - sala nr 9
      • klasa 8a - sala nr 8

      p.o. Dyrektora

      Wioletta Tracz

    • Listy uczniów przyjętych do szkoły na rok szkolny 2021/2022
    • Wykaz podręczników do religii w roku szkolnym 2021/2022
     • Wykaz podręczników do religii w roku szkolnym 2021/2022

     • 22.08.2021
     • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

      na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki uczniowie klas I - VIII szkoły podstawowej otrzymują wszystkie podręczniki do przedmiotów obowiązkowych bezpłatnie w szkole na początku każdego roku szkolnego, a następnie po zakończeniu edukacji w danym roku szkolnym uczniowie zwracają podręczniki do szkoły.

      Dotacja podręcznikowa nie obejmuje podręczników do nauki religii. W związku z powyższym nauczyciele religii zwracają się z prośbą do Państwa o zakup poniższych podręczników dla dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 będą uczęszczały na lekcje religii.

      Wszystkie podręczniki wydane są przez Wydawnictwo Katechetyczne Diecezji Warszawsko - Praskiej.

      Klasa I - ,,W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego"

      Nr podręcznika: AZ-11-01/18-WA-1/20

      Klasa II -  ,,To jest mój Syn umiłowany"

      Nr podręcznika: AZ-12-01/18-WA-11/21

      Klasa III -  ,,Kto spożywa moje Ciało, ma życie"

      Nr podręcznika: AZ-13-01/10-WA-2/14

      Klasa IV -  ,,Jestem chrześcijaninem"

      Nr podręcznika: AZ-21-01/10-WA-3/13

      Klasa V - ,,Bóg nas szuka"

      Nr podręcznika: AZ-21-01/18-WA-3/20

      Klasa VI - ,,Jezus nas zbawia"

      Nr podręcznika: AZ-22-01/18-WA-9/21

      Klasa VII - ,,Twoje Słowo światłem na mojej drodze"

      Nr podręcznika: AZ-31-01/10-WA-1/2

      Klasa VIII - ,,Ty ścieżkę życia mi ukażesz"


      Nr podręcznika: AZ-32-01/10-WA-1/13

    • Wyprawka dla klas I - III
    • VII Bieg po Złote Jabłko