• Rada Rodziców

     • Rada Rodziców

     • Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie
      
      Bank Spółdzielczy w Legionowie
      Oddział Jabłonna
      
      Nr konta:
      32 8013 1016 2002 0533 6714 0001