Doradztwo w czasach pandemii Ważne linki Ciekawe, przydatne strony, gry, pakiety edukacyjne Galeria zawodów Netykieta jako narzędzie komunikacji Prezentacje szkół ponadgimnazjalnych Nowe zawody

  Doradztwo zawodowe

  Ciekawe, przydatne strony, gry, pakiety edukacyjne

   

  1. Informuję, że na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej została przygotowana Strefa Ucznia – miejsce, gdzie gromadzone będą informacje o zawodach, kwalifikacjach, typach szkół, warunkach uzyskania możliwości pracy w zawodzie, a także materiały do obejrzenia i pobrania, tj. plakaty, broszury, ulotki promocyjne oraz filmy i spoty informacyjne.

   http://new.koweziu.edu.pl/strefa-ucznia

   

  2. Na stronie scholaris znajdziecie Labirynt zawodów -  niewerbalny test predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów wraz z multimedialnymi zasobami informacji zawodowej.

  Test przygotowano w trzech wersjach wiekowych. Dla każdej z tych grup przygotowane zostały multimedialne zasoby informacji zawodowej, które mogą być wykorzystywane w procesie planowania ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej uczniów przez doradców, pedagogów, nauczycieli, a także samodzielnie przez uczniów i ich rodziców.

  Dla grupy docelowej gimnazjum przewidziane wsparcie po diagnozie, czyli konkretne multimedialne zasoby informacji zawodowej oraz propozycje kroków na ścieżce indywidualnego planowania rozwoju edukacyjno - zawodowego.

  http://scholaris.pl/zasob/66988?bid=0&iid=&query=doradztwo+zawodowe&api=

   

   

  3. Strona scholaris oferuje Wam również pakiet edukacyjny "Vademecum Talentu" - zintegrowaną ocenę predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów. Vademecum zawiera narzędzia ułatwiające gromadzenie i porządkowanie informacji związanych z rozwojem zawodowym ucznia, jak też przygotowanie planów jego kariery zawodowej oraz kontrolowanie ich realizacji.

  http://scholaris.pl/zasob/66992?bid=0&iid=&query=doradztwo+zawodowe&api=

   

   

  4. Warto skorzystać również z pakietu diagnostyczno-metodycznego Diaprezamus wspierającego proces orientacji zawodowej. Pakiet diagnostyczno-metodyczny zawiera:

   

   

  5. Dla szczególnie ambitnych przygotowano MŁOKOZZ - narzędzie służące do diagnozy i autodiagnozy zainteresowań zawodowych uczniów ze wszystkich grup wiekowych, a w szczególności – uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej, uczniów gimnazjum oraz 18-letniej młodzieży. Narzędzie odpowiadać ma na potrzeby doradców i uczniów, szczególnie tych, którzy kończą pewien etap edukacji i stoją przed wyborem dalszej drogi kształcenia lub pracy.

  http://scholaris.pl/zasob/104019?bid=0&iid=&query=doradztwo+zawodowe&api=

   

  Życzę Wszystkim miłej pracy własnej! Niezdecydowanych zapraszam do siebie na indywidualną rozmowę doradczą. 

  Wasz szkolny doradca zawodowy Katarzyna Makowska- Kubalsmiley

   

   

  Aktualności

  Kontakt

  • sekretariat@sp2chotomow.pl
   Szkoła Podstawowa nr 2
   im.Orła Białego
   ul. Partyzantów 23
   05-123 Chotomów
  • 22 782 50 11,
   22 782 58 53,
   22 782 51 44


  Galeria zdjęć