LEPSZA SZKOŁA BEZPIECZNA SZKOŁA TWOJE DANE- TWOJA SPRAWA Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła BEZPIECZNA + Koordynator do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego

  Programy Edukacyjne

  BEZPIECZNA +

  Poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią – to główny cel programu „Bezpieczna+”.

  Program „Bezpieczna+” będzie realizowany w latach 2015-2018.

  Celem „Bezpiecznej+” jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.

  Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały następujące obszary:

  • bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
  • kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,
  • poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach,
  • tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

  Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.

  „Bezpieczna+” przewiduje działania dotyczące m.in.: podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują. Dotyczy to np. opracowania i upowszechnienia rekomendacji w zakresie zabezpieczeń szkolnych sieci komputerowych, materiałów informacyjnych i dydaktycznych dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni.

  Celem programu jest także podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych;

  Działania będą prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa.

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna+

  UCHWAŁA NR 89 /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna+
  Załącznik do uchwały nr 89/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r.
  Departament Informacji i Promocji
  Ministerstwo Edukacji Narodowej

  Infolinia
  • Dla młodzieży: 116 111
  • Dla dorosłych: 800 100 100
  Ministerstwo Edukacji Narodowej

  Aktualności

  Kontakt

  • sekretariat@sp2chotomow.pl


   Szkoła Podstawowa nr 2
   im.Orła Białego
   ul. Partyzantów 23
   05-123 Chotomów


  • 22 782 50 11,
   22 782 58 53,
   22 782 51 44


  Galeria zdjęć