LEPSZA SZKOŁA BEZPIECZNA SZKOŁA TWOJE DANE- TWOJA SPRAWA Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła BEZPIECZNA + Koordynator do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego

  Programy Edukacyjne

  BEZPIECZNA SZKOŁA

  Rządowy program na lata 2014-2020 jest kontynuacją Rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, a także działań podjętych w 2013, roku w ramach kierunku polityki oświatowej państwa pn. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych oraz priorytetu Ministra Edukacji Narodowej pn. Rok Bezpiecznej Szkoły.

  Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2013 roku po rozpatrzeniu informacji Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podsumowania działań w ramach kierunku polityki oświatowej państwa w 2013 roku pn. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych i priorytetu Ministra Edukacji Narodowej pn. Rok Bezpiecznej Szkoły uchwaliła Dezyderat nr 8 do Rady Ministrów w sprawie kontynuacji w latach 2014-2020 rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2008-2013.

  28 lipca 2014 r. weszła w życie uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

  Cel główny:

  Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach.

   

  Cele szczegółowe:

  1. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki
  2. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży
  3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży

  Program stanowi narzędzie inicjowania i koordynowania na szczeblu centralnym i wojewódzkim działań na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w szkołach
  i placówkach. Model osiągania efektów w postaci poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa został oparty na  założeniach psychologii pozytywnej i pozytywnej profilaktyki koncentrującej się głównie na rozpoznawaniu i wzmacnianiu zasobów i potencjału szkoły lub placówki i jej społeczności.

  Ministerstwo Edukacji Narodowej przy konstruowaniu Programu uwzględniło wnioski płynące z badań: ESPAD, HBSC, UNICEF, WHO1  nad zachowaniami problemowymi i ryzykownymi dzieci i młodzieży w obszarach: agresji i przemocy w szkole, cyberprzemocy, używania substancji psychoaktywnych przez młodzież, zaburzeń zdrowia psychicznego, zachowań żywieniowych i zaburzeń odżywiania oraz aktywności fizycznej, jak również zalecenia Najwyższej Izby Kontroli z przeprowadzonych kontroli w szkołach i placówkach oświatowych.

  Aktualności

  Kontakt

  • sekretariat@sp2chotomow.pl


   Szkoła Podstawowa nr 2
   im.Orła Białego
   ul. Partyzantów 23
   05-123 Chotomów


  • 22 782 50 11,
   22 782 58 53,
   22 782 51 44


  Galeria zdjęć