• Organizacja szkoły

     • Sekretariat

     • Sekretariat szkolny - godziny przyjęć interesantów:

       

      Dyrektor szkoły

      Sekretariat

      Poniedziałek


      10:00 - 11:30

      7.00 - 15.00

      Wtorek

      ------------

      7.00 - 15.00

      Środa

      9:00 - 14:00

      7.00 - 15.00

      Czwartek

      9:00 - 12:00

      7.00 - 15.00

      Piątek

      9:00 - 11:00 
       

      7.00 - 15.00

       

       

      Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego

      i pobierania opłat za te czynności

      w Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie

      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010  w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U.z 2010 nr 97 poz.624)

      I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej
      1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.
      2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne.
      3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu, tj. 9 zł.
      4. Termin wykonania duplikatu do 3 dni.

      Zalacznik_nr_1_do_Procedury_wydania_legitymacji_dla_ucznia_przyjetego_do_szkoly_w_trakcie_roku_.docx

      Zalacznik_nr_2_do_Procedury_wydania_duplikatu_legitymacji.docx

      Zalacznik_nr_3_do_Procedury_wydania_duplikatu_karty_rowerowej.docx

      II. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.

      1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.

      3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26 zł.

      4. Termin wykonania duplikatu do 3 dni.

      Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635).

      Zalacznik_nr_4_do_Procedury_wydania_duplikatu_swiadectwa_szkolnego.docx

      III. Powyższe opłaty należy wpłacać na konto Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie

      BSO/Jabłonna
      33801310162002053237140001
      Tytułem: opłata za wydanie duplikatu - imię i nazwisko ucznia/absolwenta