• Kącik rodzica

      • Świetlica szkolna

      • Szanowni Państwo,

       Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas w oczekiwaniu na zajęcia lekcyjne lub utęskniony powrót do domu.

       Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:30.

       Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Dodatkowo dzieci przebywające w świetlicy biorą udział w licznych zajęciach organizowanych przez opiekunów m.in.: zajęcia plastyczne, czytelnicze, ruchowe, muzyczne, gry i zabawy stolikowe. Nasi uczniowie biorą również udział w szeregu wydarzeń tematycznych.

       Uczniowie mają czas na swobodne zabawy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, korzystają także z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy oraz zabaw na świeżym powietrzu, jeśli tylko pozwala na to pogoda. Dzieci mają również możliwość oglądania ulubionych filmów animowanych czy słuchania muzyki.

       W naszej świetlicy wdrażamy uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, wyrażania własnych potrzeb, staramy się wyrobić w wychowankach umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi i zgodnego współdziałania w grupie.

      • Dokumenty

      • Drodzy Rodzice,
       aby Wasz największy skarb mógł spędzać czas na naszej świetlicy, prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz uzupełnienie odpowiednich dokumentów:
        
        

       Po dostarczeniu dokumentów do świetlicy szkolnej, Państwa dziecko może już z niej korzystać.

       Bardzo prosimy o uaktualnienie danych w dokumentach świetlicowych, jeśli ulegną zmianie.

     • brak danych