• Zespół Pedagogów

     • Adresy instytucji w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej

     • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie,
         ul. Jagiellońska 2, tel. (22) 774 38 14
        
      (diagnoza problemu, opinie, orzeczenia, konsultacje)

       

      ● Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
         ul. Sikorskiego 11, tel. (22) 774 08 66
        (pomoc społeczna, prawna, pomoc osobom niepełnosprawnym)

       

      ● Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie,
         ul. Zegrzyńska 1, tel./fax: (22) 782 46 51

         www.gops.jablonna.pl

       

      ● Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich,
         ul. Sobieskiego 47, tel.(22) 767 22 16
         (sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego)

       

      ● Niebieska Linia dla dzieci, rodziców, ofiary przemocy,
         dla sprawców stosujących przemoc, świadków
         tel. 0 801 120 002

         www.niebieskalinia.pl

       

      •  Rzecznik Praw Dziecka
         ul. Przemysłowa 30/32
         00-450 Warszawa
         telefon: (22) 583 66 00
         fax: (22) 583 66 96

         www.brpd.gov.p

       

      FUNDACJA DZIECI NICZYJE
        Centrum Pomocy Dzieciom "Mazowiecka"
        ul. Mazowiecka 12/25
        00-048 Warszawa
       tel./fax: 22 826-88-62, 22 826 14 34
       www.fdn.pl