• Doradztwo zawodowe

     • Ciekawe, przydatne strony, gry, pakiety edukacyjne

     •  

      1. Informuję, że na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej została przygotowana Strefa Ucznia – miejsce, gdzie gromadzone będą informacje o zawodach, kwalifikacjach, typach szkół, warunkach uzyskania możliwości pracy w zawodzie, a także materiały do obejrzenia i pobrania, tj. plakaty, broszury, ulotki promocyjne oraz filmy i spoty informacyjne.

       http://new.koweziu.edu.pl/strefa-ucznia

       

      2. Na stronie scholaris znajdziecie Labirynt zawodów -  niewerbalny test predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów wraz z multimedialnymi zasobami informacji zawodowej.

      Test przygotowano w trzech wersjach wiekowych. Dla każdej z tych grup przygotowane zostały multimedialne zasoby informacji zawodowej, które mogą być wykorzystywane w procesie planowania ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej uczniów przez doradców, pedagogów, nauczycieli, a także samodzielnie przez uczniów i ich rodziców.

      Dla grupy docelowej gimnazjum przewidziane wsparcie po diagnozie, czyli konkretne multimedialne zasoby informacji zawodowej oraz propozycje kroków na ścieżce indywidualnego planowania rozwoju edukacyjno - zawodowego.

      http://scholaris.pl/zasob/66988?bid=0&iid=&query=doradztwo+zawodowe&api=

       

       

      3. Strona scholaris oferuje Wam również pakiet edukacyjny "Vademecum Talentu" - zintegrowaną ocenę predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów. Vademecum zawiera narzędzia ułatwiające gromadzenie i porządkowanie informacji związanych z rozwojem zawodowym ucznia, jak też przygotowanie planów jego kariery zawodowej oraz kontrolowanie ich realizacji.

      http://scholaris.pl/zasob/66992?bid=0&iid=&query=doradztwo+zawodowe&api=

       

       

      4. Warto skorzystać również z pakietu diagnostyczno-metodycznego Diaprezamus wspierającego proces orientacji zawodowej. Pakiet diagnostyczno-metodyczny zawiera:

       

       

      5. Dla szczególnie ambitnych przygotowano MŁOKOZZ - narzędzie służące do diagnozy i autodiagnozy zainteresowań zawodowych uczniów ze wszystkich grup wiekowych, a w szczególności – uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej, uczniów gimnazjum oraz 18-letniej młodzieży. Narzędzie odpowiadać ma na potrzeby doradców i uczniów, szczególnie tych, którzy kończą pewien etap edukacji i stoją przed wyborem dalszej drogi kształcenia lub pracy.

      http://scholaris.pl/zasob/104019?bid=0&iid=&query=doradztwo+zawodowe&api=

       

      Życzę Wszystkim miłej pracy własnej! Niezdecydowanych zapraszam do siebie na indywidualną rozmowę doradczą. 

      Wasz szkolny doradca zawodowy Katarzyna Makowska- Kubalsmiley