• Aktualności

    • Zebranie z rodzicami
     • Zebranie z rodzicami

     • 30.01.2021
     • Szanowni Państwo,

      serdecznie zapraszamy na zebranie rodziców w dniu 04.02.2021r. (czwartek)

      Zebranie odbędzie się on-line na platformie G-Suite.

      Godziny zebrania dla poszczególnych klas:

      • klasy IV - VIII godz. 18.00,
      • klasy I - III godz. 17:00 - 19:00, w oddziałach edukacji wczesnoszkolnej zebranie odbędzie się w formie indywidualnych spotkań on - line rodzica z wychowawcą klasy. Serdecznie zapraszamy do indywidualnego umawiania się z wychowawcą poprzez dziennik elektroniczny.
    • Niech żyje bal...
     • Niech żyje bal...

     • 31.01.2021
     • Karnawał to miła tradycja, przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale.

      Bal karnawałowy  to niezwykły, długo wyczekiwany dzień.  Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było w piątek, 29 stycznia, kiedy w klasie II a  odbył się bal pod hasłem „Zgadnij kim jestem?”. Pojawiły się  księżniczki, wróżki, czarownice,  wampiry, strażacy, mumie  i wiele, wiele innych postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno! Uczniowie świetnie się bawili  przy rytmicznej i skocznej muzyce. W  sali, podczas pląsów, było bardzo wesoło oraz kolorowo. Uśmiech nie znikał z dziecięcych twarzy. Nie zabrakło również konkursów, w których dzieci chętnie uczestniczyły.

      Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie, w przygotowanie pięknych balowych strojów.
      Kolejny bal karnawałowy w klasie IIa już za rok, niebawem swoją zabawę rozpoczną kolejne klasy.

       

    • Poznaj moje hobby
     • Poznaj moje hobby

     • 31.01.2021
     • W ubiegłym tygodniu uczniowie klasy III b, prezentowali swoje zainteresowania. Omawiali swoje hobby z wielką pasją, a także bardzo rzeczowo odpowiadali na pytania zadawane przez kolegów.                                     Okazało się, że uczniowie mają wiele zainteresowań, o których reszta kolegów nie wiedziała np.: gra w piłkę, pływanie, rysowanie, tańce, gra na instrumentach muzycznych, gra w tenisa. Prowadzone przez uczniów zajęcia spotkały się z wielką aprobatą, dzięki temu uczniowie poznali się jeszcze lepiej.

    • Terminy rekrutacji do szkół średnich
     • Terminy rekrutacji do szkół średnich

     • 30.01.2021
     • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie klas VIII

      Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

      Ustalony przez Ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

      Najważniejsze informacje

      • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
      • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
      • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
      • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
      • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
      • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
      • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
      • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
      • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli..
      • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
      • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).
    • Informacja
    • Wrażliwe serca
     • Wrażliwe serca

     • 29.01.2021
     • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

      obchodzony niedawno Dzień Babci i Dziadka stał się dobrą okazją do przeprowadzenie poważnych rozmów z uczniami na temat szacunku i wrażliwości na drugiego starszego człowieka.

      Uczniowie klasy 2a podczas zajęć z edukacji społecznej rozmawiali o potrzebach ludzi starszych, korzyściach płynących z faktu przebywania i rozmów z osobami starszymi oraz występującym zjawiskiem samotności wśród osób w podeszłym wieku.

      Zwieńczeniem poruszanych tematów, było wykonanie ,,kartek miłości i wdzięczności dla starszego pokolenia, które zostaną przekazane do Domu Pomocy społecznej ,,Kombatant" w Legionowie.

    • Młodszy dla starszego
     • Młodszy dla starszego

     • 29.01.2021
     • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

      ramach 2 edycji ogólnopolskiej akcji "Dzieci uczą rodziców", w klasie 2b odbyła się trzecia lekcja „Wirtualny świat”. Podczas tej lekcji uczniowie dowiedzieli się jak bezpiecznie korzystać z Internetu, poznali niebezpieczeństwa czekające na nich w świecie wirtualnym, zrozumieli jak ważne jest unikanie kontaktu z nieznajomymi. Dowiedzieli się dlaczego warto jest korzystać z Internetu pod okiem rodziców. Mamy nadzieję, że przeprowadzona lekcja stanie się okazją do rozmowy w domu z rodzicami.

    • Godziny pracy sekretariatu
     • Godziny pracy sekretariatu

     • 14.01.2021
     • Szanowni Państwo,

      pragnę poinformować, że 27 stycznia 2021r. sekretariat szkoły czynny będzie w godzinach 7:00 - 13:45.

      p.o. Dyrektor

      Wioletta Tracz

    • „Maska Karnawałowa” - konkurs plastyczny dla uczniów klas I - III
     • „Maska Karnawałowa” - konkurs plastyczny dla uczniów klas I - III

     • 25.01.2021
     • Drodzy Uczniowie,

      początek Nowego Roku to czas organizowania balów karnawałowych. Niestety obecna sytuacja uniemożliwia nam zorganizowanie wspólnej zabawy, dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, mamy nadzieję, że chwile spędzone na wymyśleniu koncepcji, zbieraniu potrzebnych materiałów czy wreszcie wykonaniu pracy chociaż w małym stopniu przybliżą atmosferę karnawałowych zabaw.

      Konkurs adresowany jest dla uczniów klas I - III SP.

      Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy użyciu dowolnej techniki.

      Pracę uczniowie wykonują samodzielnie, podczas zajęć edukacji plastycznej w szkole.

      Nauczyciel wychowawca wybiera trzy najciekawsze prace, które przekazuje organizatorom konkursu do dnia 08 lutego 2021 r.

      Prace powinny być podpisane: imię, nazwisko i klasa.

      Informacje o konkursie:

      • technika pracy - dowolna (malarstwo, pastele, akwarela, wyklejana, wydzierana, z użyciem tkaniny, papieru, cekinów, piór itp.),
      • forma pracy – przestrzenna (do noszenia na twarzy)

      Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

      Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

      Nagrodzone prace zostaną wywieszone na gazetce szkolnej. Informacja o laureatach zostanie również zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

      Na zwycięzców czekają nagrody!

      Organizatorzy:

      p. Katarzyna Dziedzic

      p. Malwina Wolska

    • Stypendium Akademeia High School
     • Stypendium Akademeia High School

     • 24.01.2021
     • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

      zapraszamy osoby zmotywowane, pracowite, ciekawe oraz osiągające wybitne wyniki w nauce do ubiegania się o stypendium Akademeia High School. Nabór online rozpoczyna się 11 stycznia i potrwa do 28 lutego 2021.

      Akademeia High School to szkoła zorganizowana na wzór uniwersytetu, ponieważ wierzymy, że dobre doświadczenie akademickie zaczyna już na etapie liceum. Nasi uczniowie korzystają z szerokiego wachlarza doświadczeń zawodowych i życiowych zdobytych przez naszą kadrę naukową podczas wieloletniej pracy w sektorze prywatnym.

      Akademeia High School wspiera zdolnych uczniów, którzy ze względów ekonomicznych nie mogą ubiegać się o przyjęcie do naszego liceum w trybie standardowym, dlatego też prowadzimy rozbudowany program stypendialny.

      Komisja stypendialna decyzję o przyznaniu uczniowi stypendium podejmuje na podstawie jego dotychczasowych wyników akademickich oraz wyników rekrutacji. Są dwie drogi ubiegania się o stypendium: udział w konkursie akademickim lub konkursie artystycznym.

      Szczegóły dostępne są pod tym linkiem: https://akademeia.edu.pl/program-stypendialny/

      Chcielibyśmy, aby informacja o stypendium dotarła do zdolnej, ambitnej młodzieży, w tym mieszkańców Państwa regionu. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o stypendium. W załączniku przesyłamy ulotki w formacie PDF zawierające najważniejsze informacje o programie.

      W razie pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

      Z poważaniem

      Zespół Akademeia High School

    •  Oferta poradni on-line z zakresu ochrony zdrowia psychicznego „Zawsze jest jakieś wyjście”.
     • Oferta poradni on-line z zakresu ochrony zdrowia psychicznego „Zawsze jest jakieś wyjście”.

     • 24.01.2021
     • Szanowni Państwo 

      W odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, wychowanków, rodziców i nauczycieli szkół oraz placówek oświatowych, zlecono w 2020 r. Fundacji Drabina Rozwoju, do realizacji, zadanie publicznego, stworzenia poradni on-line z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. Poradnia on-line Zawsze jest jakieś wyjście łączy użytkowników poszukujących pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej ze specjalistami oraz instytucjami publicznymi, które taką pomoc zapewniają. Umożliwia współpracę wielosektorową na rzecz pomocy dziecku i rodzinie przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi informatycznych.

      Portal poradni on-line wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne zabezpieczające politykę prywatności. W okresie pandemii duża grupa dzieci, rodziców i nauczycieli wymaga natychmiastowej pomocy i wsparcia. Stworzenie w poradni on-line profili poradni psychologiczno-pedagogicznych wraz ze specjalistami daje szansę na szybkie dotarcie do podopiecznych ze swojego regionu.

      Serdecznie zachęcamy do systematycznego korzystania z oferty poradni on-line, programów edukacyjnych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i profilaktyki e-uzależnień oraz intensywnej współpracy w tym zakresie z właściwymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

      Problematyczne używanie Internetu przez młodzież - raport z badań

      Prezentacja poradni on-line "Zawsze jest jakieś wyjście"

    •  Webinary dla rodziców w ramach Programu: Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość.
    • Plan lekcji
     • Plan lekcji

     • 22.01.2021
     • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

      pragnę poinformować, że w zakładce plan lekcji został zamieszczony nowy tygodniowy rozkład zajęć obowiązujący od 25 stycznia 2021r.

      p.o. Dyrektor

      Wioletta Tracz

    • Dzień babci i dziadka
     • Dzień babci i dziadka

     • 21.01.2021
     • Babcia i dziadek są bez wątpienia jednymi z najważniejszych osób w życiu każdego człowieka, a spędzone z nimi chwile pozostają w naszej pamięci na całe życie.

      Dzień babci i dziadka obchodzony 21 i 22 stycznia jest okazją do wypowiedzenia słów miłości i wdzięczności. Uczniowie klas I - III pragną swoim kochanym babciom i dziadkom powiedzieć:

      Babcia moja Kochana,

      Babcia jak druga Mama.

      Nie ma lepszego lekarstwa na bóle,

      niż gdy mnie Babcia przytula czule.

      Babcia się troszczy, lubi rozpieszczać,

      jak zacznie karmić nie może przestać.

      Babci nie można nikim zastąpić,

      więc trzeba ją cenić i pochwał nie skąpić!

      Kochany Dziadku,

      zacznę zwyczajnie: że z Tobą w domu jest bardzo fajnie!

      I w deszczu, i w słotę, w smutku, w radości,

      wspierasz i uczysz życia w miłości.

      Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować,

      skromny bukiecik kwiatów podarować.

      Kochana babciu, kochany dziadku w dniu Waszego święta życzymy Wam samych wspaniałych chwil pełnych zdrowia i uśmiechu w gronie ukochanych wnuków, niech nigdy nie zabraknie Wam sił do wspólnej zabawy.

      Przyjmijcie od Nas nasze prace, które są dowodem naszej wdzięczności za Waszą obecność i okazywaną nam w codziennym życiu miłość.

    • Śnieżne zabawy
     • Śnieżne zabawy

     • 20.01.2021
     • Spędzenie kilku tygodni przed ekranem komputera, zaowocowało tęsknotą za spędzaniem wolnego czasu na świeżym powietrzu, tym bardziej, że podziwiany przez okna krajobraz był przez wielu długo wyczekiwany.

      Uczniowie klas I - III, którzy powrócili do szkoły po zakończeniu zdalnego nauczania w ramach zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć świetlicowych, postanowili wspólnie spędzić czas na śnieżnej zabawie. Dla jednych była to okazja do upragnionej jazdy na sankach i rywalizacji drużynowej w ramach kuligów, dla innych możliwość pokazania zdolności budowniczych dzięki, którym na trawniku przed szkołą pojawiła się ,,bałwankowa rodzinka".

       

    • Informacja dotycząca obiadów
    • Dowozy do szkoły
     • Dowozy do szkoły

     • 14.01.2021
     • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

      decyzją Wójta Gminy Jabłonna - Pana Jarosława Chodorskiego na wniosek Rady Rodziców od 18 stycznia 2021 roku, uczniowie naszej szkoły zostali uwzględnieni w przetargu na dowożenie do szkoły, wspólnym autobusem szkolnym wraz z Szkołą Podstawową nr 1 im. Stefan Krasińskiego w Chotomowie.

      Dowożenie w pierwszej kolejności dotyczy dzieci z Dąbrowy Chotomowskiej oraz Chotomowa Północnego.

      Grafik dowozów do szkoły:

      Powrót dzieci odbywał się będzie dwoma kursami o godzinie 13:55 oraz 16:20. Przystanek powrotny wyznaczony został na parkingu przy kościele. Dzieci korzystające z autobusu powrotnego do domu zostaną odprowadzone na przystanek przez wyznaczonego pracownika szkoły, który będzie sprawował opiekę nad uczniami do momentu odjazdu autobusu.

      W trakcie podróży do szkoły oraz z szkoły do domu opiekę nad uczniami  sprawuje pracownik Szkoły Podstawowej nr 1 w Chotomowie.

      Uczniowie, oczekujący na zajęcia lekcyjne lub powrót do domu, będą przebywali na świetlicy szkolnej.

      Drodzy Rodzice, poprzez dziennik elektroniczny w dniu 14.01.2021r. zostanie wysłana szczegółowa informacja dotycząca dowozów, uprzejmie proszę o zapoznanie się oraz udzielenie odpowiedzi.

      p.o. Dyrektor

      Wioletta Tracz

    • Warsztaty z programowania
     • Warsztaty z programowania

     • 14.01.2021
     • Drodzy Uczniowie,

      serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji bezpłatnych warsztatów z programowania dla dzieci i młodzieży w Legionowie.  Poprzednia akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem i skorzystało z niej wielu uczniów.

      Koduj z Gigantami to kolejna edycja bezpłatnych warsztatów programowania dla dzieci i młodzieży organizowanych przez szkołę Giganci Programowania pod patronatem  Prezydenta Miasta Legionowa, Starosty powiatu legionowskiego  oraz Ministra  Cyfryzacji.

      Uczestnicy realizują projekt edukacyjny, który przygotowany jest specjalnie z myślą o tych, którzy swoich sił w programowaniu próbują po raz pierwszy.

      Zapisy startują w poniedziałek 18 stycznia 2021 o godz. 12.00   

      Formularz zapisowy: https://www.giganciprogramowania.edu.pl/wydarzenia/koduj-z-gigantami

      Jak warsztaty są zorganizowane?

      Klasy 1-3 szkoły podstawowej:  Scratch, Minecraft

      Klasy 4-6 szkoły podstawowej:  Scratch, App Inventor

      Klasy 7-8 szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe:  C#, Visual Studio

       

      W formularzu zapisujemy ucznia do  odpowiedniej grupy wiekowej w wybranym terminie.

      Zajęcia trwają  80 lub 90 minut.

      Mamy do wyboru dwa terminy: 30 i 31 stycznia   2021 r.

      Zapewniamy komputer dla każdego uczestnika.

      Miejsce: Legionowo, ul. Strużańska 2b

      Telefon do kontaktu 500 201 515

      Liczba miejsc ograniczona.

      Jaki jest cel warsztatów? Celem akcji Koduj z Gigantami jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży szkolnej w dziedzinie programowania,  zapoznanie się z narzędziami programistycznymi i nowymi technologiami. Misją Gigantów Programowania jest przede wszystkim zwiększenie świadomości o dalszej ścieżce edukacji i pracy w IT. 

      Serdecznie zapraszamy!

      Więcej o organizatorze: www.giganciprogramowania.edu.pl 

      Informacja na FB   https://www.facebook.com/giganciprogramowanialegionowo

       

    • Informacja dotycząca powrotu uczniów klas I - III do nauczania stacjonarnego
    • Akcja MEN ,,Razem na święta"
     • Akcja MEN ,,Razem na święta"

     • 13.01.2021
     • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

      ubiegłoroczne Święta Bożego Narodzenia, były dla wielu z Nas wyjątkowe.

      Ograniczenia wywołane pandemią Covid-19 spowodowały, że spędzaliśmy je w gronie najbliższej rodziny - domowników z którymi mieszkami. Wielu z Nas zrezygnowało z odwiedzin kochanych dziadków, cioć i wujków, czy też bliskich nam osób w ramach troski o ich zdrowie.

      Jednak uczniowie klasy 1a oraz 2c postanowili swoim bliskim, znajomym lub samotnym okazać pamięć i miłość poprzez przyłączenie się do akcji MEN ,,Razem na święta"

      W ramach akcji uczniowie własnoręcznie wykonali kartki Bożonarodzeniowe i z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego osobiście dostarczyli do skrzynki pocztowej lub wysłali listownie.

      Serdecznie dziękujemy za przyłączenie się do akcji, gratulując posiadania bardzo ważnej cechy jaką jest pamięć o drugim człowieku.